Zondag 8 december kregen wij het droevige bericht dat raspromotor pur sang Hidde Frankena was overleden.
Hoewel wij allemaal van zijn broze gezondheid op de hoogte waren kwam dit toch nog onverwacht.

Hidde heeft decennia lang de Friese hoenders en krielen fanatiek gefokt, geshowd en tot het laatste moment ook fanatiek verspreid en gepromoot.
Vooral de blauwe kleurslag lag hem daarbij na aan het hart. Zo werden er zelfs dit jaar nog fokdieren (gratis!) verspreid aan serieuze (nieuwe) liefhebbers. Ook werden er veel broedeieren verstuurd van de zeldzame kleuren, in binnen en buitenland. De grenzen werden opgezocht om het geliefde Friese kippenras aan de man te brengen.
Met zijn passie voor de fokkerij en genetica wist hij de discussies soms op het scherpst van de snede te voeren. Deze ,soms zelfs koppige, passie en stellige houding typeerde en sierde hem echter ten zeerste en paste ook zo perfect bij ons als Friezen maar ook ûs fryske hintsjes.
Op fokkerijgebied vierde hij een van zijn grootste successen door een tegel te winnen voor beste haan van de FHC clubshow, met een grote blauwe haan. Voor zover wij weten is hij de enige fokker die dit ooit presteerde met deze kleurslag.
Creativiteit ontbrak het bij Hidde ook niet aan. Zo werd er af en toe een kruisinkje bij de kippen gemaakt om de kleur of vitaliteit te verbeter, altijd met de blik vooruit en een plan van aanpak. De laatste jaren werd die creativiteit vooral toevertrouwd aan het schilderdoek en moesten de kippen het doen met de rasgenoten van dezelfde kleurslag. Daarnaast werd ook de schrijverspen gevonden en konden we artikelen van Hidde op fryskehinnen.frl plaatsen die daar nog steeds te vinden zijn.
Ook werd Hidde zijn fokkerij beschreven in het oude blad Avicultura. Dit artikel uit april 2002, geschreven door Elly Vogelaar, kunt u vinden door hier te klikken.

Wij zullen Hidde zijn inspirerende bevlogenheid en praatjes tussen de kooien missen. Wij wensen Woltsje, bern en pakesissers veel sterkte toe.

De mannen van Fryske Hinnen.frl