Hoe krijg je staarttekening bij een koekoekhaan?

Bij de Friese koekoekhanen ontbreekt het vaak aan tekening in de staart.
De fokzuivere haan is lichter dan de hennen.

staarttekening-koekoek

De snelle staartgroei heeft te maken met het ontbreken van tekening in de staart.
Het maken van staarttekening is makkelijker dan je denkt.
Gebruik maken van de factor K ( langzaam groeiende bevedering)
Hoe herken je deze factor binnen je stam?
Als kuiken met deze factor ontbreekt de staartgroei en is de staartvorm duidelijk klein
te noemen in relatie tot de overige kuikens.
De staart is er wel, doch het groeipatroon is trager dan bij andere kuikens.
In het team ontwikkelende kuikens worden deze dieren vaak weggesorteerd, maar dat heb ik wel eens vaker gezegd, vaak weet je niet wat je weggooit.
In het boek van Us Fryske hinnen van Hoogeveen wordt voor de kleur helder aangegeven,dat de basiskleur blauwachtig grijs is met doffe zwarte banden.
Vaak wordt deze kleur met zwart gekruist, waarvan het resultaat is, dat ze scherper getekend zijn.
Bij keuringen zie je een voorkeur van de keurmeester voor deze dieren, maar vaak staat er dan bij: is getekend in het dons.
Dat is nou juist het gevolg daarvan.
Nu wordt voorgesteld om als basiskleur die donkere dieren te gebruiken in de nieuwe standaard, omdat het fries hoen daarin een uitzonderingspositie inneemt wat betreft de kleur.
Aan historische kleurvoorwaarden moet niet getornd worden anders wordt het drijfzand voor de fokker.

staarttekening-koekoekhaan-2
de impact van de donkere hanen op de hen, die de factor maar een keer bezit, geeft een verdonkering van de streepfactor.
Een betere manier is om blauw te gebruiken, dan krijg je ook de goede kleur.
In de gebieden waarbij de haan andere pigmenten zitten zie je dat bij de hennen weerspiegeld.
De hals, de staartdekveren en op de vleugels wil de kleur nog eens donker of te licht tevoorschijn komen

staarttekening-koekoekhen
Dit dier vertegenwoordigt in mijn beleving de juiste kleur op de tekening mag commentaar geleverd worden ze is wat te licht op de rug.
Er is wel uitleg voor het keuren van deze kleur die niet veel wordt geshowd, maar zeker in relatie tot de kleur zou ik, ik hoor wel eens de opmerking dat er nergens staat dat ze wel iets zwarter mogen zijn, willen voorstellen het boekje van Hoogeveen uit 1942 eens goed te bekijken.

Dit artikel is een meningsstuk geschreven door Hidde Frankena