Een aantal fokkers van de kleindierenvereniging  Gorredijk eo zijn al een aantal jaren bezig om de roodkoekoek kleurslag terug te fokken bij het Friese hoen. Deze kleurslag is begin vorige eeuw een aantal keren genoemd in verslagen van  J.A. Veenstra, die deze schreef voor het kleindierenblad Avicultura. Vooral in de omgeving van Langezwaag/Drachten werd deze kleur gezien. Zoals wel vaker in de geschiedenis van kleurslagen/kippenrassen, wist deze kleur geen stand te houden en is deze in de vorige eeuw uitgestorven.
Talloze pogingen om de kleur terug te fokken mochten niet baten totdat Joop Petter en Geart vd Berg in 2004 met het terugfokken aan de slag gingen. Enige jaren later kwam ik bij het team en inmiddels komen we steeds dichter bij ons einddoel.
De groep fanatieke fokkers breidde zich in de loop der jaren ook uit en bestaat op dit moment uit een 7-tal fokkers. Dit is ook nodig want het terugfokken van een kleurslag is een lange weg.
Zeker bij “tekening” kleurslagen is het een zaak van veel kuikens fokken en streng selecteren. Het helpt daarbij enorm dat er tegenwoordig redelijk veel bekend is over de kleurengenen van kippen.
Zo kunnen we aan het kuikendons en de plek van zwarte kleur op het (volwassen)verenkleed dieren selecteren die ons verder brengen in het fokkerijproces. Desalniettemin blijft het een kwestie van een lange adem met stapjes vooruit en stapjes achteruit.

Tijdens de jongdierendagen en shows van Gorredijk en Buitenpost (Aeikoer)  vanaf 2015 zagen we de roodkoekoek al in de kooien. De kwaliteit en uniformiteit laat hier een stijgende lijn zien en dat  stimuleerde ook de beslissing om het traject tot erkenning in gang te zetten.  Voor meer informatie over dit traject verwijs ik naar het artikel ‘erkenning van hoenderrassen’ op deze website.
Dit erkenningstraject is voor de roodkoekoek eentje waarbij wat extra onderdelen zitten.
Zo moet als eerste de speciaalclub (en dan vooral de leden hiervan) achter het voornemen tot erkennen staan. Daarna is er de uitdaging van de standaardcommissie, doordat de kleurslag bij geen enkel ander ras in Europa is erkend moet de kleur eerst aangemeld worden voor de zogenaamde “zichtklasse” tijdens de bondshow (Noordshow in NL). Ook hebben we doordat het een “nieuwe” kleur is zelf weer een standaardbeschrijving op moeten stellen.

Zodra de kleurslag door de zichtklasse is gekomen en Europees besproken, mag de kleur naar de erkenningsklasse. Hier is het zaak om een oude haan en hen + een jonge haan en hen te showen in een goede kwaliteit.
In 2017 hebben de FHC leden hun steun voor de herintroductie van de kleurslag uitgesproken. Ook de aanvraag voor toegang tot de zichtklasse is ingediend en toegekend. Helaas konden we hier het afgelopen seizoen nog geen gebruik van maken (ivm tentoonstellingsconditie van de showdieren) maar zullen we onze uiterste best doen om in januari 2020 de roodkoekoek te showen op de Noordshow in Assen. Mits de resultaten in Assen goed zijn zal de laatste stap in januari 2021 volgen: de erkenning van roodkoekoek kleur.

Zo ver zijn we echter nog niet. Hoewel de kleur uniform vererft en de koekoektekening al zeer goed is, zijn er zeker wat type betreft nog wel wensen. Vooral de ruglijn en staartopbouw zouden wat typischer “Fries” mogen bij de doorsnee roodkoekoek-kip.
Mocht u ook geïnteresseerd zijn om deze prachtige (autosexende, dus bij uitkomst ziet u gelijk wat hanen en hennen zijn!) kleur te gaan fokken laat het ons dan vooral weten. De fokkers helpen u graag aan fokdieren of broedeieren.

Harmen Jan Brink
De Veenhoop, april 2019