Zoals u ziet gaat de website van Fryske Hinnen over naar .frl. Tegelijkertijd hebben we ook de vormgeving gemoderniseerd, zodat de inhoud ook met de smartphone en tablet goed leesbaar is.
Op dit moment staat er nog weinig inhoud op de website, maar langzamerhand zullen meer artikelen aan de site worden toegevoegd.